Stocks-FCN-FTI Consulting Inc

FCN FTI Consulting Inc

193.55 -0.04 (-0.02%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 193.60
Trong Ngày 191.77 - 193.82
Trong 52 Tuần 138.79 - 201.11
Khối lượng trung hình (3 tháng) 237.64K
Lợi nhuận trong 1 năm 25.50%
Beta0.3397
Vốn hóa thị trường 6.57B
Hệ số P/E29.42
Doanh thu3.03B
EPS6.5796
Cổ tức (Lợi suất) 0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/10/202223/12/202208/03/2023150.00160.00170.00180.00190.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp
Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành
Steven Henry Gunby
Nhân viên
7,635

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của FTI Consulting Inc decreased tính đến 0.18% và có tổng là 774.43M. Thu nhập ròng decreased tính đến 38.53% đến 47.50M. Tài sản ròng increased tính đến 2.26% đến 1.68B và EPS decreased từ 2.15 đến 1.33.
FCN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.47%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.29%
Biên Hoạt động
10.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.72%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
723.62M
754.99M
775.87M
774.43M
Lợi nhuận Gộp
228.25M
232.18M
246.9M
245.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
79.28M
64.24M
87.71M
81M
Thu nhập Ròng
59.32M
51.43M
77.27M
47.5M