StocksFDM Group Holdings PLCFDM.L

FDM.L

FDM Group Holdings PLC

908.18 -10.99 (-1.20%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
908.18
B
912.82

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó919.17
Trong Ngày 896.19 - 963.13
Trong 52 Tuần 757.32 - 1364.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)79.36K
Lợi nhuận trong 1 năm-23.23%
Beta0.2972
Vốn hóa thị trường1B
Hệ số P/E30.34
Doanh thu288.87M
EPS0.3045
Cổ tức (Lợi suất)0.35 (3.85%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Roderick Neil Flavell
Nhân viên 5,901

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của FDM Group Holdings PLC decreased tính đến 0.14% và có tổng là 267.36M. Thu nhập ròng increased tính đến 3.42% đến 31.83M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.18% đến 78.13M và EPS increased từ 0.28 đến 0.29.
FDM.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
48.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.43%
Biên Hoạt động
15.09%
Lợi nhuận trên Đầu tư
40.97%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
244.91M
271.53M
267.74M
267.36M
Lợi nhuận Gộp
119.04M
131.58M
128.68M
126.72M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
48.36M
53.15M
41.68M
42.05M
Thu nhập Ròng
37.06M
40.63M
30.78M
31.83M