StocksFevertree Drinks PLCFEVR.L

FEVR.L

Fevertree Drinks PLC

1009.09 -70.94 (-6.57%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1009.09
B
1013.91

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1080.03
Trong Ngày 999.10 - 1058.05
Trong 52 Tuần 804.78 - 2867.42
Khối lượng Trung bình (3 tháng)517.7K
Lợi nhuận trong 1 năm-58.06%
Beta0.141
Vốn hóa thị trường1.26B
Hệ số P/E28.22
Doanh thu311.1M
EPS0.3827
Cổ tức (Lợi suất)0.1599 (1.58%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/20221000.001250.001500.001750.002000.002250.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Non Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Timothy Daniel Gray Warrillow
Nhân viên 283

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fevertree Drinks PLC increased tính đến 23.40% và có tổng là 311.10M. Thu nhập ròng increased tính đến 6.95% đến 44.60M. Tài sản ròng increased tính đến 11.48% đến 281.60M và EPS increased từ 0.36 đến 0.38.
FEVR.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
40.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.22%
Biên Hoạt động
17.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
25.01%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
237.45M
260.5M
252.1M
311.1M
Lợi nhuận Gộp
121.5M
128.6M
112.5M
126.2M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
74.59M
72.2M
51.3M
55.6M
Thu nhập Ròng
61.78M
58.5M
41.7M
44.6M