StocksFifth Third BancorpFITB

FITB

Fifth Third Bancorp

35.64 -0.01 (-0.03%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
35.60
B
35.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó35.64
Trong Ngày 34.72 - 36.22
Trong 52 Tuần 34.32 - 50.57
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.77M
Lợi nhuận trong 1 năm-14.14%
Beta1.5192
Vốn hóa thị trường24.45B
Hệ số P/E10.24
Doanh thu8.39B
EPS3.4799
Cổ tức (Lợi suất)1.17 (3.28%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Gregory D. Carmichael
Nhân viên 19,112

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Fifth Third Bancorp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 25.15% đến 494.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.90 đến 0.68.
FITB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
27.50%
Biên Hoạt động
39.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.03%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
708M
703M
660M
494M