Stocks-FNTN.DE-freenet

FNTN.DE freenet

0 0 (0%)
Giao dịch

freenet giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.56B
Phạm vi trong ngày
23.19
-
23.76
Phạm vi 52 tuần
20.83
-
26.46
Khối lượng (3 tháng)
281.24K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
26.37
Doanh thu
2.61B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 53 
57
Môi trường
57
Xã hội
62
Quản trị