StocksFossil Group Inc.FOSL

FOSL

Fossil Group Inc.

5.26 -0.40 (-7.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
5.26
B
5.29

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.66
Trong Ngày 5.25 - 5.51
Trong 52 Tuần 4.81 - 19.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)565.71K
Lợi nhuận trong 1 năm-59.87%
Beta1.0661
Vốn hóa thị trường293.52M
Hệ số P/E30.93
Doanh thu1.84B
EPS0.1833
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/20226.008.0010.0012.0014.0016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Kosta N. Kartsotis
Nhân viên 6,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fossil Group Inc. increased tính đến 15.91% và có tổng là 1.87B. Thu nhập ròng increased tính đến 127.73% đến 26.60M. Tài sản ròng increased tính đến 5.77% đến 465.40M và EPS increased từ -1.88 đến 0.48.
FOSL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
-4.85%
Biên Hoạt động
4.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-12.13%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
491.8M
604.2M
375.9M
371.2M
Lợi nhuận Gộp
259.5M
302.4M
184.3M
191.3M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
53.8M
53.3M
-11.4M
-7.8M
Thu nhập Ròng
31.9M
19.8M
-21.4M
-18.9M