StocksFox CorporationFOX

FOX

Fox Corporation

28.81 0.32 (1.11%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
28.81
B
28.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.50
Trong Ngày 28.34 - 29.00
Trong 52 Tuần 28.08 - 40.65
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.04M
Lợi nhuận trong 1 năm-24.21%
Beta0.8767
Vốn hóa thị trường15.65B
Hệ số P/E13.49
Doanh thu13.97B
EPS2.1125
Cổ tức (Lợi suất)0.23 (0.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/04/202206/07/202214/09/202230.0032.0034.0036.0038.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Broadcasting
Tổng Giám đốc Điều hành Lachlan Keith Murdoch
Nhân viên 10,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Fox Corporation increased tính đến 8.25% và có tổng là 13.97B. Thu nhập ròng decreased tính đến 43.98% đến 1.23B. Tài sản ròng increased tính đến 1.55% đến 11.56B và EPS decreased từ 3.61 đến N/A.
FOX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.79%
Biên Hoạt động
18.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.12%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
3.05B
4.44B
3.46B
3.03B
Lợi nhuận Gộp
1.4B
681M
1.2B
1.22B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
980M
213M
714M
667M
Thu nhập Ròng
708M
-73M
290M
308M