Stocks-FRAS-Frasers Group

FRAS Frasers Group

755.86 -6.49 (-0.85%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó755.86
Trong Ngày 749.87 - 769.34
Trong 52 Tuần 523.03 - 993.11
Khối lượng Trung bình (3 tháng)523.15K
Lợi nhuận trong 1 năm4.06%
Beta-0.0724
Vốn hóa thị trường3.34B
Hệ số P/E11.62
Doanh thu4.98B
EPS0.65
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Michael Murray
Nhân viên 18,382

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/4/2022: Doanh thu của Frasers Group increased tính đến 29.40% và có tổng là 4.69B. Thu nhập ròng increased tính đến 396.41% đến 231.20M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.17 đến N/A.
FRAS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
39.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.93%
Biên Hoạt động
7.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.64%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
3.7B
3.96B
3.63B
4.69B
Lợi nhuận Gộp
1.46B
1.37B
1.23B
2.04B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
147.6M
165.7M
265.8M
N/A
Thu nhập Ròng
116M
101M
-78M
231.2M