StocksFresenius SE & Co KGaAFRE.DE

FRE.DE

Fresenius SE & Co KGaA

28.68 0.10 (0.35%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
28.68
B
28.76

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.58
Trong Ngày 28.59 - 29.27
Trong 52 Tuần 26.49 - 47.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.34M
Lợi nhuận trong 1 năm-34.39%
Beta0.2712
Vốn hóa thị trường15.91B
Hệ số P/E8.82
Doanh thu38.03B
EPS3.2337
Cổ tức (Lợi suất)0.8 (2.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Stephan Sturm, MBA
Nhân viên 316,078

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fresenius SE & Co KGaA increased tính đến 3.43% và có tổng là 37.52B. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.14% đến 2.82B. Tài sản ròng increased tính đến 12.55% đến 29.29B và EPS increased từ 3.06 đến 3.26.
FRE.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.27%
Biên Hoạt động
9.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.32%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
9.25B
9.32B
9.97B
9.72B
Lợi nhuận Gộp
2.62B
2.52B
N/A
2.56B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.02B
1.01B
1.12B
N/A
Thu nhập Ròng
708M
681M
759M
599M