StocksFastly IncFSLY

FSLY

Fastly Inc

12.60 1.13 (9.83%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
12.60
B
12.65

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.48
Trong Ngày 11.27 - 12.66
Trong 52 Tuần 9.48 - 58.49
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.58M
Lợi nhuận trong 1 năm-73.39%
Beta1.4694
Vốn hóa thị trường1.39B
Hệ số P/E
Doanh thu371.86M
EPS-2.0213
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202215.0020.0025.0030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Joshua Bixby
Nhân viên 976

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Fastly Inc increased tính đến 21.82% và có tổng là 354.33M. Thu nhập ròng decreased tính đến 132.14% đến -222.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.51% đến 1.01B và EPS decreased từ -0.93 đến -1.92.
FSLY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
-34.78%
Biên Hoạt động
-62.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-19.00%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
85.03M
86.74M
97.72M
102.38M
Lợi nhuận Gộp
42M
42.78M
44.59M
45.76M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
-54.76M
-56.51M
-62.95M
Thu nhập Ròng
-58.3M
-56.2M
-57.52M
-64.26M