StocksFortive CorporationFTV

FTV

Fortive Corporation

59.21 -0.66 (-1.10%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
59.09
B
59.31