StocksFortive CorporationFTV

FTV

Fortive Corporation

58.30 -0.91 (-1.54%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch