Stocks-FUTU-Futu Holdings Ltd-ADR

FUTU Futu Holdings Ltd-ADR

54.19 -0.32 (-0.59%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó54.19
Trong Ngày 52.62 - 54.49
Trong 52 Tuần 21.21 - 71.74
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.56M
Lợi nhuận trong 1 năm25.41%
Beta1.0937
Vốn hóa thị trường4.62B
Hệ số P/E25.2
Doanh thu886.52M
EPS2.1508
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202340.0050.0060.0070.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Leaf Hua Li
Nhân viên 2,318

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Futu Holdings Ltd-ADR increased tính đến 114.45% và có tổng là 915.41M. Thu nhập ròng increased tính đến 111.55% đến 361.54M. Tài sản ròng increased tính đến 151.36% đến 2.69B và EPS increased từ 0.16 đến 2.37.
FUTU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
89.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
28.05%
Biên Hoạt động
44.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.87%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
205.76M
210.25M
222.62M
247.9M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
64.03M
73.26M
81.78M
96.15M