ETF-FXI-iShares China Large-Cap ETF

FXI iShares China Large-Cap ETF

28.53 0.79 (2.85%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.53
Trong Ngày 27.39 - 28.65
Trong 52 Tuần 20.84 - 39.73
Lợi nhuận trong 1 năm-25.37%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202222.5025.0027.5030.0032.5035.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC