Stocks-G1A.DE-GEA

G1A.DE GEA

36.94 0 (0%)
Giao dịch

GEA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
6.35B
Phạm vi trong ngày
36.76
-
37.36
Phạm vi 52 tuần
31.07
-
44.40
Khối lượng (3 tháng)
367.9K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
14.34
Doanh thu
5.38B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
63
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
67
Môi trường
63
Xã hội
59
Quản trị

Mọi người cũng đã mua