Stocks-GALE.ZU-Galenica AG

GALE.ZU Galenica AG

71.79 1.40 (1.99%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó71.79
Trong Ngày 69.99 - 72.04
Trong 52 Tuần 60.45 - 78.78
Khối lượng Trung bình (3 tháng)87.03K
Lợi nhuận trong 1 năm14.61%
Beta0.0915
Vốn hóa thị trường3.56B
Hệ số P/E20.78
Doanh thu3.94B
EPS3.4504
Cổ tức (Lợi suất)2.1 (2.93%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Medical Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Marc Werner
Nhân viên 5,533

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Galenica AG increased tính đến 10.20% và có tổng là 3.83B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.48 đến N/A.
GALE.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
9.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.31%
Biên Hoạt động
5.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.78%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
3.17B
3.3B
3.48B
3.83B
Lợi nhuận Gộp
276.57M
297.83M
349.41M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
99.44M
155.65M
202.25M
N/A
Thu nhập Ròng
147.66M
125.3M
172.72M
N/A