Stocks-GBLB.BR-Groupe Bruxelles Lambert

GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert

69.79 0 (0%)
Giao dịch

Groupe Bruxelles Lambert giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
9.55B
Phạm vi trong ngày
68.98
-
69.74
Phạm vi 52 tuần
66.72
-
81.66
Khối lượng (3 tháng)
166.33K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
50.43
Doanh thu
7.62B
Thảo luận Hàng đầu
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q4 2023 của $GBLB.BR (Groupe Bruxelles Lambert) dự kiến sẽ được phát hành
14
T3
Báo cáo
Q4, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
Thông báo cho tôi
GBLB.BR
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert
69.79
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
$GBLB.BR (Groupe Bruxelles Lambert) Q4 2023 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q3 2023 của $GBLB.BR (Groupe Bruxelles Lambert) dự kiến sẽ được phát hành
2
T11
Báo cáo
Q3, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
GBLB.BR
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert
69.79
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$GBLB.BR (Groupe Bruxelles Lambert) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert
69.66
0 (0.00%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$GBLB.BR (Groupe Bruxelles Lambert) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert
69.66
0 (0.00%)
Giao dịch

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
46
Thấp
Ngành 
Trung bình 52 
39
Môi trường
49
Xã hội
48
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua