Stocks-GD-General Dynamics Corp

GD General Dynamics Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

General Dynamics Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
73.91B
Phạm vi trong ngày
268.47
-
270.68
Phạm vi 52 tuần
201.97
-
270.68
Khối lượng (3 tháng)
1.14M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
22.46
Doanh thu
42.27B

Tin tức mới nhất về General Dynamics Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

24
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
299.10

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
55
Môi trường
56
Xã hội
53
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh