StocksGrid Dynamics Holdings IncGDYN

GDYN

Grid Dynamics Holdings Inc

9.68 -0.68 (-6.56%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
9.67
B
9.70

GDYN Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký