Stocks-GE-General Electric Co

GE General Electric Co

139.28 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

General Electric Co giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
151.58B
Phạm vi trong ngày
137.99
-
139.21
Phạm vi 52 tuần
80.88
-
139.24
Khối lượng (3 tháng)
4.52M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
16.66
Doanh thu
67.95B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
145.73

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
70
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
77
Môi trường
68
Xã hội
66
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh