StocksGreif IncGEF

GEF

Greif Inc

59.57 1.21 (2.07%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
59.47
B
59.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó59.57
Trong Ngày 57.82 - 59.87
Trong 52 Tuần 53.53 - 72.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)248.31K
Lợi nhuận trong 1 năm-11.53%
Beta1.0506
Vốn hóa thị trường3.49B
Hệ số P/E9.32
Doanh thu6.43B
EPS6.3931
Cổ tức (Lợi suất)1.76 (2.95%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành Ole G. Rosgaard
Nhân viên 16,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2021: Doanh thu của Greif Inc increased tính đến 23.06% và có tổng là 5.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 232.42% đến 413.20M. Tài sản ròng increased tính đến 30.15% đến 1.60B và EPS increased từ 1.84 đến 6.54.
GEF- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.37%
Biên Hoạt động
10.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.84%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
1.58B
1.56B
1.67B
1.62B
Lợi nhuận Gộp
296.1M
289.7M
338.7M
346.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
153.9M
138.1M
191.3M
205.3M
Thu nhập Ròng
109.9M
18.6M
126.7M
146.1M