Stocks-GFC.PA-Gecina

GFC.PA Gecina

94.33 -0.72 (-0.76%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư