Stocks-GFC.PA-Gecina

GFC.PA Gecina

107.95 -1.95 (-1.77%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó107.95
Trong Ngày 107.64 - 109.54
Trong 52 Tuần 74.09 - 120.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)122.55K
Lợi nhuận trong 1 năm-10.21%
Beta-0.1324
Vốn hóa thị trường8.01B
Hệ số P/E7.78
Doanh thu754.28M
EPS13.9574
Cổ tức (Lợi suất)5.3 (4.91%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/08/202231/10/202212/01/202380.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Beñat Ortega
Nhân viên 487

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Gecina decreased tính đến 25.18% và có tổng là 617.60M. Thu nhập ròng increased tính đến 451.25% đến 850.80M. Tài sản ròng increased tính đến 3.86% đến 12.98B và EPS decreased từ 2.10 đến N/A.
GFC.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
81.37%
Biên Lợi nhuận Ròng
132.59%
Biên Hoạt động
61.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.07%
06/10
09/10
12/10
Tổng Doanh thu
309.6M
153.5M
0
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
110.8M
61M
0