Stocks-GFI-Gold Fields Ltd-ADR

GFI Gold Fields Ltd-ADR

11.09 0.18 (1.65%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư