Stocks-GGB-Gerdau SA-ADR

GGB Gerdau SA-ADR

4.23 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Gerdau SA-ADR giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.86B
Phạm vi trong ngày
4.20
-
4.26
Phạm vi 52 tuần
4.14
-
6.14
Khối lượng (3 tháng)
5.58M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
2.42
Doanh thu
14.24B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

20
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
67
Rất cao
Ngành 
Trung bình 57 
76
Môi trường
64
Xã hội
64
Quản trị

Mọi người cũng đã mua