StocksGraham Holdings Co - Class BGHC

GHC

Graham Holdings Co - Class B

537.98 -0.79 (-0.15%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
535.65
B
543.21
Hàng đầu