Stocks-GIB-CGI Group

GIB CGI Group

114.37 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

CGI Group giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
26.31B
Phạm vi trong ngày
113.55
-
114.88
Phạm vi 52 tuần
88.27
-
115.81
Khối lượng (3 tháng)
134.1K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
21.91
Doanh thu
10.71B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

1
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
124.99

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
62
Môi trường
62
Xã hội
48
Quản trị