Stocks-GIB-CGI Group

GIB CGI Group

85.69 0.62 (0.73%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó85.07
Trong Ngày 84.77 - 86.07
Trong 52 Tuần 71.56 - 88.98
Khối lượng Trung bình (3 tháng)137.24K
Lợi nhuận trong 1 năm-0.88%
Beta0.813
Vốn hóa thị trường20.15B
Hệ số P/E17.73
Doanh thu10.07B
EPS4.7976
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành George D. Schindler
Nhân viên 90,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của CGI Group increased tính đến 5.00% và có tổng là 10.07B. Thu nhập ròng increased tính đến 5.98% đến 1.15B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 5.29B và EPS increased từ 4.28 đến 4.72.
GIB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.07%
Biên Hoạt động
16.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.64%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.45B
2.58B
2.55B
2.49B
Lợi nhuận Gộp
N/A
411.93M
404.85M
-123.96B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
411.93M
404.85M
-123.96B
Thu nhập Ròng
291.45M
293.69M
285.33M
277.43M