Stocks-GIII-G-III Apparel Group Ltd

GIII G-III Apparel Group Ltd

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

G-III Apparel Group Ltd giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.45B
Phạm vi trong ngày
30.90
-
31.76
Phạm vi 52 tuần
13.49
-
35.60
Khối lượng (3 tháng)
622.5K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-13.3
Doanh thu
3.19B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
38
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 54 
38
Môi trường
46
Xã hội
32
Quản trị