Stocks-GIVN.ZU-Givaudan S.A

GIVN.ZU Givaudan S.A

3574.63 0 (0%)
Giao dịch

Givaudan S.A giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
33.14B
Phạm vi trong ngày
3574.63
-
3642.53
Phạm vi 52 tuần
2685.97
-
3691.45
Khối lượng (3 tháng)
17.16K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
37.09
Doanh thu
6.92B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
64
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
69
Môi trường
69
Xã hội
56
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh