Stocks-GIVN.ZU-Givaudan S.A

GIVN.ZU Givaudan S.A

2936.59 -6.99 (-0.24%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2936.59
Trong Ngày 2932.59 - 2982.52
Trong 52 Tuần 2667.99 - 4021.38
Khối lượng Trung bình (3 tháng)24.41K
Lợi nhuận trong 1 năm-22.47%
Beta-0.1152
Vốn hóa thị trường27.1B
Hệ số P/E31.64
Doanh thu7.12B
EPS92.83
Cổ tức (Lợi suất)66 (2.25%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/08/202231/10/202213/01/20232800.002900.003000.003100.003200.003300.003400.003500.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Gilles Andrier
Nhân viên 16,842

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Givaudan S.A increased tính đến 6.48% và có tổng là 7.12B. Thu nhập ròng increased tính đến 4.26% đến 856.00M. Tài sản ròng increased tính đến 7.51% đến 4.24B và EPS increased từ 88.37 đến 92.51.
GIVN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
37.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.32%
Biên Hoạt động
15.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.70%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
6.2B
6.32B
6.68B
7.12B
Lợi nhuận Gộp
2.39B
2.5B
2.86B
2.76B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
924M
1.01B
1.13B
1.13B
Thu nhập Ròng
702M
743M
821M
856M