Stocks-GJF.OL-Gjensidige Forsikring

GJF.OL Gjensidige Forsikring

167.25 0 (0%)
Giao dịch

Gjensidige Forsikring giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
83.69B
Phạm vi trong ngày
166.15
-
168.25
Phạm vi 52 tuần
148.78
-
190.31
Khối lượng (3 tháng)
285.76K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
19.23
Doanh thu
38.73B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 53 
62
Môi trường
52
Xã hội
64
Quản trị

Mọi người cũng đã mua