StocksGjensidige ForsikringGJF.OL

GJF.OL

Gjensidige Forsikring

194.91 -2.09 (-1.06%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
194.91
B
195.69
Hàng đầu