Stocks-GKOS-Glaukos Corp

GKOS Glaukos Corp

47.88 -0.29 (-0.61%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó48.18
Trong Ngày 46.93 - 48.11
Trong 52 Tuần 33.28 - 64.35
Khối lượng Trung bình (3 tháng)387.1K
Lợi nhuận trong 1 năm-1.23%
Beta1.1758
Vốn hóa thị trường2.3B
Hệ số P/E154.27
Doanh thu284.88M
EPS-1.8983
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas William Burns
Nhân viên 727

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Glaukos Corp increased tính đến 30.70% và có tổng là 294.01M. Thu nhập ròng increased tính đến 58.79% đến -49.59M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.03% đến 587.15M và EPS increased từ -2.70 đến -1.07.
GKOS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
77.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
-14.21%
Biên Hoạt động
-25.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.68%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
73.24M
67.68M
72.69M
71.27M
Lợi nhuận Gộp
61.98M
56.17M
60.35M
59.91M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-12.37M
-13.77M
-20.36M
-15.31M
Thu nhập Ròng
-21.87M
5.38M
-45.54M
-27.58M