Stocks-GLJ.DE-GRENKE AG

GLJ.DE GRENKE AG

23.40 0 (0%)
Giao dịch

GRENKE AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.09B
Phạm vi trong ngày
22.97
-
23.41
Phạm vi 52 tuần
18.75
-
32.50
Khối lượng (3 tháng)
36.05K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
13.01
Doanh thu
641.02M
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu kém khả quan
Mục tiêu giá
20.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 45 
70
Môi trường
63
Xã hội
39
Quản trị

Mọi người cũng đã mua