StocksGlobant SAGLOB

GLOB

Globant SA

227.58 -7.66 (-3.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
227.58
B
232.52

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó235.25
Trong Ngày223.31 - 229.46
Trong 52 Tuần188.67 - 354.62
Khối lượng Trung bình (3 tháng)536.18K
Lợi nhuận trong 1 năm7.83%
Beta1.327
Vốn hóa thị trường9.77B
Hệ số P/E111.07
Doanh thu1.15B
EPS2.118
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202123/10/202105/01/2022225.00250.00275.00300.00325.00350.00375.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Martín Migoya, MBA
Nhân viên 16,251

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Globant SA increased tính đến 23.48% và có tổng là 814.14M. Thu nhập ròng increased tính đến 0.37% đến 54.22M. Tài sản ròng increased tính đến 100.57% đến 879.94M và EPS decreased từ 1.43 đến 1.37.
GLOB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.03%
Biên Hoạt động
14.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.46%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
232.64M
270.17M
305.26M
341.83M
Lợi nhuận Gộp
81.68M
93.36M
104.07M
118.11M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
31.95M
33.94M
45.55M
52.42M
Thu nhập Ròng
18.69M
21.67M
19.95M
25.61M