StocksGeneral Motors CoGM

GM

General Motors Co

57.58 2.24 (4.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
57.48
B
57.61