StocksGenus PLCGNS.L

GNS.L

Genus PLC

2510.23 -51.92 (-2.03%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2510.23
B
2527.79

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2510.23
Trong Ngày 2452.32 - 2558.16
Trong 52 Tuần 2182.03 - 5629.93
Khối lượng Trung bình (3 tháng)70.28K
Lợi nhuận trong 1 năm-53.90%
Beta-0.0012
Vốn hóa thị trường1.68B
Hệ số P/E41.28
Doanh thu593.4M
EPS0.625
Cổ tức (Lợi suất)0.32 (1.27%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202204/07/202209/09/20222300.002400.002500.002600.002700.002800.002900.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Agricultural Commodities Or Milling
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen Wilson
Nhân viên 3,265

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Genus PLC increased tính đến 3.33% và có tổng là 593.40M. Thu nhập ròng decreased tính đến 21.58% đến 36.70M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.72 đến N/A.
GNS.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
14.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.33%
Biên Hoạt động
6.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.62%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
488.5M
551.4M
574.3M
593.4M
Lợi nhuận Gộp
N/A
198.2M
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
8.7M
57M
47.7M
N/A
Thu nhập Ròng
6.7M
40.9M
46.8M
36.7M