StocksGolden Ocean Group LtdGOGL.US

GOGL.US

Golden Ocean Group Ltd

8.84 0.56 (6.76%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
8.82
B
8.85

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.84
Trong Ngày8.56 - 9.05
Trong 52 Tuần4.40 - 11.87
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.25M
Lợi nhuận trong 1 năm101.42%
Beta1.3375
Vốn hóa thị trường1.66B
Hệ số P/E4.57
Doanh thu990.08M
EPS1.8125
Cổ tức (Lợi suất)1.6 (18.10%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Marine Shipping
Tổng Giám đốc Điều hành Ulrik Uhrenfeldt Andersen
Nhân viên 38

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Golden Ocean Group Ltd decreased tính đến 13.86% và có tổng là 607.94M. Thu nhập ròng decreased tính đến 470.19% đến -137.67M. Tài sản ròng decreased tính đến 9.56% đến 1.37B và EPS decreased từ 0.26 đến -0.96.
GOGL.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
35.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.25%
Biên Hoạt động
33.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.19%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
168.71M
158.05M
275.7M
387.62M
Lợi nhuận Gộp
33.45M
29.49M
99.06M
188.97M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
29.43M
25.37M
94.46M
184.37M
Thu nhập Ròng
25.37M
23.58M
104.5M
195.33M