StocksGroup 1 Automotive IncGPI

GPI

Group 1 Automotive Inc

179.19 -3.38 (-1.85%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
178.79
B
179.44

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó179.19
Trong Ngày176.21 - 182.79
Trong 52 Tuần129.28 - 211.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)176K
Lợi nhuận trong 1 năm19.19%
Beta1.4746
Vốn hóa thị trường3.24B
Hệ số P/E5.87
Doanh thu13.21B
EPS30.5379
Cổ tức (Lợi suất)1.33 (0.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202119/10/202130/12/2021160.00170.00180.00190.00200.00210.00220.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Earl Julius Hesterberg, MBA
Nhân viên 12,337

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Group 1 Automotive Inc decreased tính đến 9.90% và có tổng là 10.85B. Thu nhập ròng increased tính đến 64.80% đến 276.20M. Tài sản ròng increased tính đến 15.42% đến 1.45B và EPS increased từ 9.36 đến 15.51.
GPI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.73%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.78%
Biên Hoạt động
6.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.49%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.99B
3.01B
3.7B
3.51B
Lợi nhuận Gộp
462.5M
471.1M
642.4M
633.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
156.1M
152.7M
265.7M
248.5M
Thu nhập Ròng
96.5M
98.4M
184.6M
166.4M