Stocks-GRF.MC-Grifols SA

GRF.MC Grifols SA

0 0 (0%)
Giao dịch

Grifols SA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
6.95B
Phạm vi trong ngày
10.000
-
10.300
Phạm vi 52 tuần
8.114
-
15.891
Khối lượng (3 tháng)
3M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
825.4
Doanh thu
6.48B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 45 
75
Môi trường
71
Xã hội
30
Quản trị