Stocks-GRMN-Garmin Ltd.

GRMN Garmin Ltd.

123.27 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Garmin Ltd. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
23.59B
Phạm vi trong ngày
121.53
-
123.51
Phạm vi 52 tuần
93.04
-
128.97
Khối lượng (3 tháng)
749.6K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
22.72
Doanh thu
5.05B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
65
Rất cao
Ngành 
Trung bình 51 
65
Môi trường
62
Xã hội
67
Quản trị

Mọi người cũng đã mua