Stocks-GRMN-Garmin Ltd.

GRMN Garmin Ltd.

94.08 -0.41 (-0.44%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó94.50
Trong Ngày 93.52 - 94.64
Trong 52 Tuần 76.27 - 139.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.05M
Lợi nhuận trong 1 năm-31.00%
Beta0.9249
Vốn hóa thị trường18.11B
Hệ số P/E18.91
Doanh thu4.95B
EPS4.9982
Cổ tức (Lợi suất)2.74 (2.91%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/06/202208/09/202217/11/202280.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Telecommunications Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Clifton Albert Pemble
Nhân viên 18,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Garmin Ltd. increased tính đến 19.02% và có tổng là 4.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.06% đến 1.08B. Tài sản ròng increased tính đến 10.84% đến 6.11B và EPS increased từ 5.17 đến 5.61.
GRMN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
57.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.84%
Biên Hoạt động
22.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.00%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.39B
1.17B
1.24B
1.14B
Lợi nhuận Gộp
772.11M
662.48M
728.83M
670.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
315.12M
228.56M
292.74M
239.37M
Thu nhập Ròng
286.14M
211.59M
257.87M
210.85M