Stocks-GSAT-Globalstar

GSAT Globalstar

1.34 -0.04 (-2.90%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.34
Trong Ngày 1.30 - 1.35
Trong 52 Tuần 0.9092 - 2.62
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.45M
Lợi nhuận trong 1 năm25.82%
Beta1.3314
Vốn hóa thị trường2.41B
Hệ số P/E11.5
Doanh thu141.67M
EPS-0.1531
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/20231.401.601.802.002.202.40
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wireless Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Dave Kagan, MBA
Nhân viên 329

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Globalstar decreased tính đến 3.26% và có tổng là 124.30M. Thu nhập ròng decreased tính đến 2.72% đến -112.63M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.62% đến 365.43M và EPS increased từ -0.07 đến -0.06.
GSAT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-13.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
-42.33%
Biên Hoạt động
-42.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-7.83%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
34.48M
32.77M
36.8M
37.63M
Lợi nhuận Gộp
-3.14M
-4.37M
-1.14M
-9.93M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-15.52M
-13.71M
-10.83M
-20.64M
Thu nhập Ròng
-23.96M
-20.46M
-26.76M
-204.36M