Stocks-GT-Goodyear Tire & Rubber Co

GT Goodyear Tire & Rubber Co

11.25 0.03 (0.27%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.25
Trong Ngày 10.99 - 11.26
Trong 52 Tuần 9.75 - 24.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.41M
Lợi nhuận trong 1 năm-47.68%
Beta1.4626
Vốn hóa thị trường3.18B
Hệ số P/E3.76
Doanh thu20.49B
EPS2.9956
Cổ tức (Lợi suất)0.64 (5.69%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202210.0011.0012.0013.0014.0015.0016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Automotive Aftermarket
Tổng Giám đốc Điều hành Richard J. Kramer, CPA
Nhân viên 72,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Goodyear Tire & Rubber Co increased tính đến 41.86% và có tổng là 17.48B. Thu nhập ròng increased tính đến 162.40% đến 780.00M. Tài sản ròng increased tính đến 59.07% đến 5.18B và EPS increased từ -5.36 đến 2.89.
GT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.91%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.24%
Biên Hoạt động
5.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.03%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
5.05B
4.91B
5.21B
5.31B
Lợi nhuận Gộp
1.09B
943M
1.04B
1.01B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
335M
N/A
323M
310M
Thu nhập Ròng
557M
96M
170M
48M