Stocks-GWRE-Guidewire Software Inc

GWRE Guidewire Software Inc

73.22 0.52 (0.72%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó73.22
Trong Ngày 71.88 - 73.91
Trong 52 Tuần 51.86 - 102.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.13M
Lợi nhuận trong 1 năm-27.38%
Beta0.9456
Vốn hóa thị trường5.99B
Hệ số P/E480.78
Doanh thu841.96M
EPS-2.3756
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Mike Rosenbaum, MBA
Nhân viên 3,376

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2022: Doanh thu của Guidewire Software Inc increased tính đến 9.33% và có tổng là 812.61M. Thu nhập ròng decreased tính đến 171.30% đến -180.43M. Tài sản ròng decreased tính đến 6.04% đến 1.45B và EPS decreased từ -0.80 đến -2.16.
GWRE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
-7.21%
Biên Hoạt động
-24.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.90%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
204.63M
197.45M
244.6M
195.28M
Lợi nhuận Gộp
96.65M
76.96M
115.86M
72.15M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-39.46M
N/A
-32.21M
-74.55M
Thu nhập Ròng
-40.68M
-57.44M
-31.03M
-69.32M