Stocks-GWW-WW Grainger Inc

GWW WW Grainger Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

WW Grainger Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
47.6B
Phạm vi trong ngày
943.71
-
960.43
Phạm vi 52 tuần
624.05
-
977.08
Khối lượng (3 tháng)
256.73K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
26.35
Doanh thu
16.48B

Tin tức mới nhất về WW Grainger Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
916.40

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
63
Rất cao
Ngành 
Trung bình 52 
66
Môi trường
63
Xã hội
61
Quản trị

Mọi người cũng đã mua