Stocks-GXI.DE-Gerresheimer

GXI.DE Gerresheimer

90.61 0 (0%)
Giao dịch

Gerresheimer giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.14B
Phạm vi trong ngày
84.77
-
90.86
Phạm vi 52 tuần
70.74
-
122.72
Khối lượng (3 tháng)
110.25K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
27.59
Doanh thu
1.97B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

22
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
120.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
65
Môi trường
67
Xã hội
42
Quản trị

Mọi người cũng đã mua