Stocks-HEI.DE-HeidelbergCement AG

HEI.DE HeidelbergCement AG

0 0 (0%)
Giao dịch

HeidelbergCement AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
15.57B
Phạm vi trong ngày
82.96
-
85.03
Phạm vi 52 tuần
58.35
-
87.83
Khối lượng (3 tháng)
338.59K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
8.82
Doanh thu
21.62B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
92.07

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
63
Rất cao
Ngành 
Trung bình 58 
77
Môi trường
68
Xã hội
46
Quản trị

Mọi người cũng đã mua