Stocks-HEIA.NV-Heineken

HEIA.NV Heineken

91.74 -1.08 (-1.16%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó91.74
Trong Ngày 91.38 - 92.56
Trong 52 Tuần 77.43 - 99.43
Khối lượng Trung bình (3 tháng)555.65K
Lợi nhuận trong 1 năm-2.16%
Beta-0.0726
Vốn hóa thị trường52.84B
Hệ số P/E14.86
Doanh thu25.44B
EPS6.1762
Cổ tức (Lợi suất)1.46 (1.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202218/01/202382.5085.0087.5090.0092.5095.0097.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Rudolf Gijsbert van den Brink
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Heineken increased tính đến 11.29% và có tổng là 21.94B. Thu nhập ròng increased tính đến 4,117.05% đến 3.54B. Tài sản ròng increased tính đến 36.88% đến 19.70B và EPS increased từ -0.35 đến 5.77.
HEIA.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.87%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.88%
Biên Hoạt động
13.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.10%
03/15
06/15
09/15
12/15
Tổng Doanh thu
4.34B
5.56B
5.51B
5.11B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
579M
565M
632M
116M