StocksHenkel AG & Co. KGaAHEN3.DE

HEN3.DE

Henkel AG & Co. KGaA

76.75 -1.06 (-1.36%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
76.71
B
76.89

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó76.75
Trong Ngày76.37 - 77.63
Trong 52 Tuần68.84 - 99.41
Khối lượng Trung bình (3 tháng)602.41K
Lợi nhuận trong 1 năm-14.23%
Beta0.0205
Vốn hóa thị trường33.77B
Hệ số P/E21.45
Doanh thu19.69B
EPS3.6244
Cổ tức (Lợi suất)1.85 (2.41%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202120/10/202104/01/202270.0075.0080.0085.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Household Or Personal Care
Tổng Giám đốc Điều hành Carsten Knobel
Nhân viên 52,950

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Henkel AG & Co. KGaA decreased tính đến 4.30% và có tổng là 19.25B. Thu nhập ròng decreased tính đến 32.29% đến 1.42B. Tài sản ròng decreased tính đến 3.93% đến 17.88B và EPS decreased từ 4.80 đến 3.24.
HEN3.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.76%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.47%
Biên Hoạt động
12.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.78%
03/19
06/19
09/19
12/19
Tổng Doanh thu
4.97B
5.12B
5.08B
4.95B
Lợi nhuận Gộp
N/A
2.37B
2.35B
2.22B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
733M
748M
626M
Thu nhập Ròng
N/A
558M
562M
444M